Мария Нестерова

Директор - Математика

Ралица Георгиева

Зам.-директор - Руски език

Йорданка Златева

Зам.-директор - БЕЛ

Аделина Савова

Зам.-директор - Начален учител

Вяра Дукова

Зам.-директор - Информатика и ИТ

Светлана Банова

Педагогически съветник

 

Маргарита Йорданова

Учител ПГ

Милена Неделчева

Учител ПГ

Веселина Георгиева

Начален учител

Даниела Александрова

Начален учител

Дарина Стоянова

Начален учител

Дафинка Йорданова

Начален учител

Петя Манева

Начален учител

Мариана Илиева

Начален учител

Иванка Игнатова

Начален учител

Антония Янакиева

Начален учител

Йоана Рухова

Начален учител

Красимира Яшева

Начален учител

Кремена Момчилова

Начален учител

Лилия Рачева

Начален учител

Марияна Рухова

Начален учител

Надежда Трайкова

Начален учител

Петинка Карчева

Начален учител

Сашко Стоянов

Начален учител

Сияна Добрева

Начален учител

Таня Димитрова

Начален учител

Юлиана Кирилова

Начален учител

Теодора Торнева

Начален учител

Радка Дамянова

Начален учител

Факрие Башева

Начален учител

Виолина Костова

Начален учител

Евелина Страшимирова

Начален учител

Ирена Чернева

Начален учител

Ангелинка Пенева

Български език и литература

Георги Стаматов

Български език и литература

Диана Йорданова

Български език и литература

Жени Костова

Български език и литература

Тодорка Добрева

Български език и литература

Радостина Петева

Библиотекар, Български език и литература

Галина Желязкова

Английски език

Людмила Николова

Английски език

Олга Тотева

Английски език

Тамара Марудина

Английски език

Павлина Няголова

Английски език, Биология

Райна Пеева

Английски език

Петър Томов

Немски език

Лариса Кабакова

Руски език

Атанас Тасев

Математика

Вяра Андонова

Математика

Живка Славова

Математика

Лидия Ангелова

Математика

Снежана Стамболиева

Математика

Веселина Тишева

Информатика и ИТ, Математика

Радостина Ранчева

Информатика и ИТ, Математика

инж. Емилия Минкова

Информатика и ИТ

инж. Красимира Селенска

Информатика и ИТ

инж. Мария Петрова

Информатика и ИТ, Математика

Ивалина Ганчева

История

Красимира Божкова

История

Райна Панaйотова

Философски цикъл

Васил Камбуров

География

Славчо Славчев

География

Юлия Кюркчиева

Пазарна Икономика, Математика

Дияна Танчева

Биология

Румяна Георгиева

Биология

Таня Маринова

Физика

Росица Велчева

Химия, Физика

Искра Василева

Музика

Явор Митев

Музика

Соня Боева

Изобразително изкуство

Красимир Бачков

Домашен бит и техника

Валентина Йорданова

Физическа култура и спорт

Веселина Колева

Физическа култура и спорт

Жасмина Тошева

Физическа култура и спорт

Йордан Йорданов

Физическа култура и спорт

Мария Игнатова

Физическа култура и спорт

Стефан Дончев

Физическа култура и спорт

Ресурсен кабинет:

Спас Ангелов

Психолог

Албена Георгиева

Ресурсен учител

Марияна Павлова

Ресурсен учител