Кои сме ние?

 

Ние сме

Избрани от съучениците си
Представители на класовете
В общо училищно събрание
За период от една учебна година.

Ние искаме

Да помогнем на учителите и съучениците си 
При решаване на възникнали проблеми в училище.

Ние можем

Да бъдем полезни на учителите и съучениците си 
С нашия ресурс и подкрепа.

 

Актуален състав на Училищния ученически съвет
за учебната 2016/17 година

 

Ученически съвет 5-7 клас

Председателски съвет:

5 клас  

Преслава Стоянова

6 клас

Ана-Марина Богданова

7 клас

Божидара Иванова

Членове на Училищния ученически съвет:

Иво Николов, Карина Георгиева

Преслава Стоянова, Юлия Илиева, Гергана Стоянова

Дария Янева, Самуил Табаков, Виктор Иванов

Радина Тодорова, Ванеса Стефанова, Мелиса Анефиева

Виктория Владимирова, Никола Първанов, Юлияна Пръщинкова

Ангел Милев, Симона Симеонова, Аглика Грандева

VІа

Велиан Тодоров, Мария Янева, Гергана Добрева

VІб

Десислава Димитрова, Яна Аврамова

VІв

Ана-Марина Богданова, Никола Кателиев, Иван Иванов, Александър Куюмджиев

VІг

Ивелина Маринова, Антон Славов, Мартин Чакъров

VІд

Мария Митева, Ани Манева, Белослава Чернева, Александра Иванова, Виктор Николов

VІІа 

Божидара Иванова, Виктория Койчева

VІІб 

Антоанета Добрева, Радина Трифонова

VІІв 

Алессия Брузароско, Йоана Симеонова

VІІг

Лора Христова, Теодора Христова, Мира Кирова

VІІд

Дамяна Иванова, Христиана Христова, Здравко Калудов

Ученически съвет 8-12 клас

Председателски съвет:

8 клас

Татяна Карагьозова

9 клас

Йордан Енчев

10 клас

Живко Гадев

11 клас

Анастасия Дочкина

12 клас

Паулин Атанасов

Членове на Училищния ученически съвет:

VІІІа

Олег Тодоров, Александър Карамирев, Йоана Георгиева

VІІІб

Татяна Карагьозова, Мери Линдфорс, Светла Алексиева

VІІІв

Арзу Бейджет

ІХа

Йоана Георгиева

ІХб

Йордан Енчев, Ива Петрова, Айшен Юсеин

ІХв

Габриела Желязкова, Атанас Атанасов, Анна-Мария Костова

Ха  

Кристияна Петрова, Арзу Февзи

Хб

Йордан Атанасов, Пламен Стоянов

Хв

Живко Гадев, Симона Георгиева

ХІа

Росица Тодорова, Йордан Борисов

ХІб

Анни Линдфорс, Александър Дойчев, Атанас Стоянов

ХІв

Анастасия Дочкина, Светла Досева

ХІІа

Паулин Атанасов

ХІІб

Лора Иванова, Димитър Димов