ВАЖНИ СРОКОВЕ

ДЗИ  - 2018 - СЕПТЕМВРИ

 

 

2 - 13.07.18. –  ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЯВЯВАНЕ - В ДЕЛОВОДСТВОТО НА  ПГТМД

 

15 - 17.08.18. - ДНИ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ  ИЗПИТИ В ПГТМД
                                              
до 23.08.18. – ЗАСЕДАНИЕ НА УЧИЛИЩНАТА ЗРЕЛОСТНА КОМИСИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ЯВЯВАНЕ НА ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ


24.08.18 – ИЗДАВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ ЗА ДОПУСКАНЕ  – В ПГТМД

28.08.18. от 8:00ч. – ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

29.08.18.от  8:00ч.  – ВТОРИ ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ

от 30.08 до 05.09.18. - ИЗПИТ ПО ЖЕЛАНИЕ

до 10.09.18.  - ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

 

ВЪЗМОЖНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ:

  • училищната библиотека;

  • класният  ръководител;

  • сайтът  на училището – www.7suvarna.com

  • сайтът  на МОН – www.mon.bg

  • сайтът  на РИО – Варна: www.ruo-varna.bg