Държавен план - прием за учебната 2018/2019г.
Прием след завършено основно образование ( VII-ми клас)


РАБОТНО ВРЕМЕ
на училищната комисия по прием на ученици
след завършено основно образование ( VII – ми клас)
стая № 102 сграда ПГТМД

 

9:00 – 17:30 ч.

 

I етап – 04.07. – 06.07.2018г.
II етап – 13.07. – 17.07.2018г.
III етап – 27.07. – 30.07.2018г.


За допълнителна информция - РУО – Варна


2 паралелки по 26 ученици
Профил: „Софтуерни и хардуерни науки“
Профилиращи предмети:

- Информатика

- Информационни технологии

- Математика

- Английски език

Предмети от свидетелството за основно образование, участващи в балообразуването: Български език и литература и математика

Балообразуване: Математика ( тест) X 3 + БЕЛ (тест) X 1 + Математика + Български език и литература

Обучението ще се извършва по рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Софтуерни и хардуерни науки“.