Училищен план-прием

за учебната 2018 – 2019 година

Списък на класираните ученици в Първи клас в VII СУ "Найден Геров"

 

Първи клас

Брой паралелки I клас – 5
Брой места в паралелка – 24
Целодневна организация за ученици от начален етап - по желание на родителите и при необходими условия за съществуване на група

Новата система от правила за електронен прием в първи клас в училищата на територията на община Варна е приета от Общинският съвет на заседание на 21.03.2018г - линк

Електронната система за прием в първи клас на Oбщина Варна ще бъде активана през месец май. - линк

График на дейностите за прием в първи клас през учебната 2018/2019 година

Правила за прием 1 клас

* Във връзка с постъпили в Община Варна въпроси/сигнали от родители относно включените адреси в прилежащите към училищата райони за прием на ученици в първи клас и поради констатирани различия АКТУАЛНИТЕ СПИСЪЦИ са публикувани тук: https://school.is-vn.bg/