Август

03

„Доставка на учебници и учебни помагала за децата от подготвителна група и учениците от І до VІІ за учебната 2018/2019 година, за безвъзмездно ползване от учениците от VІІ СУ „Найден Геров“ – Варна по обособени позиции“

Решение - 30.07.2018г.

Договори - 30.07.2018г.

Юни

06

„Доставка на учебници и учебни помагала за децата от подготвителна група и учениците от І до VІІ за учебната 2017/2018 година, за безвъзмездно ползване от учениците от VІІ СУ „Найден Геров“ – Варна по обособени позиции“

Решение - 04.04.2017г.

Договори - 05.06.2017г.