Бюджет за дейност

ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА,

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА,

СПОРТ ЗА ВСИЧКИ

по бюджета на община Варна за 2018

VІІ СУ "Найден Геров", гр. Варна


Финансов отчет на VII СУ "Найден Геров" към 31.03.2018г.

Финансов отчет на VII СУ "Найден Геров" към 30.06.2018г.

Финансов отчет на VII СУ "Найден Геров" към 30.09.2018г.

 


Бюджет за дейност

ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА,

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА,

СПОРТ ЗА ВСИЧКИ

по бюджета на община Варна за 2017

VІІ СУ "Найден Геров", гр. Варна


Финансов отчет на VII СУ "Найден Геров" към 31.03.2017г.

Финансов отчет на VII СУ "Найден Геров" към 30.06.2017г.

Финансов отчет на VII СУ "Найден Геров" към 30.09.2017г.

Финансов отчет на VII СУ "Найден Геров" към 31.12.2017г.


Бюджет за дейност

ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА,

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА,

СПОРТ ЗА ВСИЧКИ

по бюджета на община Варна за 2016

VІІ СУ "Найден Геров", гр. Варна


Финансов отчет на VII СУ "Найден Геров" към 31.03.2016г.

Финансов отчет на VII СУ "Найден Геров" към 30.06.2016г.

Финансов отчет на VII СУ "Найден Геров" към 30.09.2016г.

Финансов отчет на VII СУ "Найден Геров" към 31.12.2016г.